Повідомте про корупцію

Повідомлення про порушення Закону України «Про запобігання корупції» в КОМУНТРАНС може бути письмовим або усним. Оберіть нижче зручний для вас спосіб повідомлення про корупцію:

КОМУНТРАНС:

телефоном за номером +380(6272) 4-20-66
Номер працює у робочі дні: понеділок - четвер з 7.00 до 11.00 та з 12.00 до 14.00.
До телефону запросити Малишеву Л.О., при цьому додати зміст - «Інформація про корупцію»;

- на електронну адресу komuntranskonst@gmail.com МКП «Комунтранс» Костянтинівської міської ради. В листі слід зробити позначку: Для Уповноваженій Малишевій Л.О. «Про корупцію»;

поштою на адресу: 85106, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 516. У разі направлення повідомлення поштою у ньому слід роботи позначку змісту: «Про корупцію»;

від викривача особисто до Уповноваженого по запобіганню та виявленню корупції МКП «Комунтранс» Костянтинівської міської ради за адресою: 85106, Донецька область, м. Костянтинівка, вул.Олекси Тихого,516, для Уповноваженій Малишевій Л.О. з позначкою «Про корупцію».